Friday, 26 February 2016

Kiếm Động Sơn Hà

Truyện Prc: Kiếm Động Sơn Hà

Kiếm Động Sơn Hà

Trạng Thái: 1569

Thể loại: Huyền Ảo

Tác giả: Khai Hoang

Copy Tại: Tàng Thư Viện


Tuesday, 3 February 2015

Truyện Prc: Mật Thám Phong Vân

Truyenebook.blogspot.com 



Truyện Prc: Mật Thám Phong Vân

Truyện Prc: Mật Thám Phong Vân

Trạng Thái: 290

Thể loại: Tiên Hiệp

Tác giả: Thần Long

Copy Tại: truyen.hixx.info


Sunday, 25 January 2015

Truyện Prc: Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long

Truyện Prc: Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long

Trạng Thái: Hoành Thành

Thể loại: Đô thị, Dị năng, Sắc hiệp

Tác giả: Cửu Nguyệt Dương Quang

Copy Tại: truyen.hixx.info


Thursday, 27 November 2014

Truyện Prc: Cực Phẩm Thiên Vương

Truyện Prc: Cực Phẩm Thiên Vương

Truyện Prc: Cực Phẩm Thiên Vương

Trạng Thái: Hoành Thành

Thể loại: Dị năng - Khoa huyễn

Tác giả: Phong Cuồng

Copy Tại: truyen.hixx.info

Wednesday, 26 November 2014

Truyện Prc: TẠP ĐỒ

Truyện Prc: TẠP ĐỒ

Truyện Prc: TẠP ĐỒ

Trạng Thái: Hoành Thành

Thể loại: Dị năng - Khoa huyễn

Tác giả: Phương Tưởng

Copy Tại: truyen.hixx.info


Monday, 17 November 2014

Truyện Prc: Cắt Đứt Tơ Tình

Truyện Prc: Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Trạng Thái: Hoành Thành

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Copy Tại: webtruyen


Google.com